Aby uniknąć konieczności zajmowania się marżą niemieckich dealerów samochodowych, wielu konsumentów woli samodzielnie przejść przez cały proces. Nasz zespół bada opłaty rejestracyjne i wymagania dotyczące pojazdów zakupionych w Niemczech i wysłanych do Stanów Zjednoczonych.

Czy wiesz, jakie dokumenty dostarczy sprzedawca?

Umowa kupna-sprzedaży musi zostać zawarta między Tobą a sprzedawcą, zanim będziesz mógł kupić samochód w Niemczech. Oprócz kluczyków do samochodu sprzedawca powinien dostarczyć również następujące dokumenty:

odpowiednik polskiego dowodu rejestracyjnego (Zulassungsbescheinigung Teil I) oraz polskiego dowodu rejestracyjnego (Zulassungsbescheinigung Teil II).
Samochód sprowadzony z Niemiec będzie wymagał zarejestrowania tych dokumentów w Polsce.

Komu i gdzie mam zapłacić podatek akcyzowy?

Aby samodzielnie sprowadzić samochód z Niemiec, musisz zapłacić podatek akcyzowy. Podatek akcyzowy należy opłacić w ciągu 30 dni od przybycia pojazdu do Polski. Uproszczone oświadczenie o podatku akcyzowym od wewnątrzwspólnotowych zakupów samochodów osobowych (AKC-U/S) należy złożyć w Ministerstwie Finansów w ciągu 14 dni.

Korzystając z Elektronicznej Platformy Usług Podatkowych i Celnych lub składając deklarację w formie papierowej do urzędu skarbowego masz dwie możliwości (PUESC). Aby złożyć deklarację za pośrednictwem PUESC należy najpierw założyć konto.

Na podstawie pojemności silnika obliczana jest kwota podatku akcyzowego. Od 1 stycznia 2019 r. na samochody osobowe będą obowiązywać następujące stawki podatku akcyzowego:

18,6% podstawy opodatkowania dla samochodów osobowych z silnikami o pojemności skokowej powyżej 2000 cm3 i tylko 3,1% podstawy opodatkowania dla wszystkich innych samochodów
Możliwe jest również pobranie kopii potwierdzenia wpłaty z PUESC po zapłaceniu podatku akcyzowego. Kiedy się zarejestrujesz, będziesz potrzebować tego dokumentu.

Potrzebujesz ponowić przegląd techniczny pojazdu?

Mimo, że samochód sprowadzony z Niemiec może mieć aktualny przegląd techniczny, to i tak będziesz musiał poddać go kontroli w stacji kontroli pojazdów w Polsce. Jeśli pojazd był sprawdzany na krótko przed wprowadzeniem go na rynek, wystarczy powtórne badanie.

Więc władze to uznają, ale ocena będzie ważna tylko przez rok ze względu na polskie ograniczenia. Drugie sprawdzenie jest wymagane, aby wypełnić luki pozostawione przez niemiecki dokument. Inną opcją byłoby przeprowadzenie pełnego badania technicznego.

Świadectwa będą wydawane, jeśli pojazd przejdzie kontrolę. Dodatkowo musisz dostarczyć kopię tej dokumentacji do wniosku o rejestrację samochodu.

 

 

Zobacz podobne wpisy:

Akcyza na samochód

Zmiana danych w polisie OC

Przekroczenie terminu płatności raty za OC i AC

Przerwa w ubezpieczeniu OC

Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

Jak sprawdzić biuro podróży