Jak najszybciej poinformuj mnie, jeśli chcesz kupić lub sprzedać samochód. Musisz poinformować dział komunikacji o sprzedaży lub zakupie samochodu, aby spełnić kryteria. Przeoczenie terminu może słono kosztować w opłatach i karach. Kto może cię ukarać i za ile?

Odnowienie tablicy rejestracyjnej pojazdu nie jest nową zasadą; istnieje już od dawna. Niestety, wielu właścicieli samochodów to zlekceważyło. Te tak zwane „martwe dusze” są wynikiem tych wydarzeń. Do tej grupy zaliczają się pojazdy, które nie zostały wyrejestrowane, mimo że zostały wyprodukowane kilkadziesiąt lat temu. Zmieniono zapisy Kodeksu Drogowego, aby nakładać kary na kierowców i budować ramy CEP.

Kara za niezarejestrowanie samochodu w 2021 roku nie jest jeszcze ustalona.

Kara za niezarejestrowanie samochodu w 2021 r. wyniesie od 200 zł do 1000 zł, zgodnie z art. 140 metrów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kary administracyjne ustala starosta.

Pamiętając, że przed zmianą Kodeksu Drogowego kary były znacznie wyższe. Kodeks wykroczeń Artykuł 97, a nie Kodeks Drogowy, był odpowiedzialny za to naruszenie. Zgodnie z tym artykułem właściciele samochodów, którzy naruszają kodeks drogowy, mogą zostać ukarani grzywną do 3000 zł.

W przypadku niezarejestrowanego samochodu, kto odpowiada za naliczone grzywny?

Byłoby zwolnione z tego prawa, gdyby np. korporacja importowała samochody spoza kraju. Zmiany w ustawie o ruchu drogowym będą miały wpływ na większą liczbę osób. Teraz firmy i ludzie, którzy nie mówią opinii publicznej o:

W przypadku zakupu lub sprzedaży samochodu, przekazania darowizny lub konieczności aktualizacji informacji w dowodzie rejestracyjnym może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości do 1000 euro.
Ponadto przewiduje się, że handel samochodami stanie się bardziej otwarty w wyniku rozszerzenia kary za brak ponownej rejestracji pojazdu.

Prowadzenie bez ponownej rejestracji samochodu w odpowiednim czasie jest nielegalne.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje kara za brak rejestracji. Kary zostały nałożone na skutek zmiany prawa wydanej przez Ministerstwo Środowiska, która zawiera regulacje związane z rejestracją pojazdów.

 

Zobacz podobne:

OC dla młodego kierowcy

Opłata OC po terminie

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu

Podatek od kupna samochodu

AC w wariancie serwisowym

Mini assistance