Chcesz anulować polisę OC PZU? Dowiedz się, czy napisanie listu polecającego jest wykonalne i jak to zrobić. Poniżej zamieszczamy również adresy, na które należy wysłać zawiadomienie.

Zakres odpowiedzialności każdej firmy ubezpieczeniowej jest dokładnie taki sam. Z tego powodu ubezpieczyciele konkurują głównie ceną. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z ubezpieczenia OC PZU, ponieważ znalazłeś lepszą ofertę, przeczytaj poniższy artykuł. Kiedy i jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC z PZU szczegółowo opisano tutaj.

Czy ubezpieczenie OC PZU jest odnawialne?

Normą dla kierowców jest roczne ubezpieczenie OC. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jest to opcja, jeśli:

kiedy kończy się okres obowiązywania podpisanej przez Ciebie umowy
W takim przypadku musisz odstąpić od umowy najpóźniej na jeden dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu od dnia jej zawarcia. W swoim piśmie proszę odnieść się do następującej podstawy prawnej: art. 28 ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.,

w danym momencie jesteś objęty ubezpieczeniem przez więcej niż jednego ubezpieczyciela
Niektórzy ludzie zapominają o rezygnacji z ubezpieczenia PZU, gdy zawierają nową umowę o odpowiedzialności cywilnej. Pod takim warunkiem możliwe jest wypowiedzenie umowy z autoodnawianiem (podstawa prawna: art. 28 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych). Ważne jest, aby zrobić to jak najszybciej, ponieważ ubezpieczyciel będzie mógł zażądać wypłaty składki za termin, w którym był należny.

Zakupiony samochód był objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
Zazwyczaj umowa o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest przenoszona na nowego właściciela w momencie zakupu samochodu. Masz prawo anulować umowę ubezpieczenia, jeśli znajdziesz lepszą ofertę niż ta, którą otrzymałeś. Wystarczy przytoczyć art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;

Udało ci się osiągnąć porozumienie przez internet (telefonicznie, przez internet)
PZU posiada stronę internetową, na której możesz wykupić ubezpieczenie OC. Masz możliwość wycofania się z podpisanej umowy, jeśli pojawi się lepsza oferta. Sztuka. 40 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewiduje taką alternatywę. Po podpisaniu umowy nie musisz wyjaśniać, dlaczego ją anulujesz, ale nadal konieczne jest zachowanie 30-dniowego okresu na wypłatę.

Jak w PZU zakończyć polisę OC?

Musisz napisać pismo do PZU, aby wypowiedzieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należy podać następujące dane:

W celu wypowiedzenia wykupionej w PZU polisy OC, która została automatycznie przedłużona wystarczy napisać: „Wnioskuję o wypowiedzenie umowy w trybie art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o obowiązkowe ubezpieczenie.”
Pismo musi być podpisane odręcznie przez właściciela (lub właścicieli) pojazdu.

Kopię umowy kupna, sprzedaży lub darowizny należy przesłać w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzedniego właściciela z PZU.

 

Zobacz podobne:

Ubezpieczenie samochodu

OC na miesiąc
ubezpieczenie auta na angielskich tablicach
Kalkulator OC bez podawania danych osobowych
Ubezpieczenie OC na raty

Ubezpieczenie ogrodzenia